رسالت و اهداف شرکت پیشگامان پیچ پارس :

پیشگامان پیچ پارس توسعه پايدار از طريق عرضه کالاهای با کیفیت، ارائه قیمت های مناسب با استفاده از تكنولوژي‌هاي برتر را ماموريت خود مي‌داند.رسالت و اهداف پیشگامان پیچ پارس

پیشگامان پیچ پارس افتخار داردكه با دانش تخصصي بالا، سرمايه هاي انساني با انگيزه، خلاق، متخصص و مسئوليت پذير، ‌كسب و كار خود را به طور مستمر بهبود داده و تمام فرايندهاي خود را در جهت جلب رضايت مشتریان، ارتقاء مي دهد. همين نگرش است كه ايجاد تشكلهاي اقتصادي را توجيه پذير ساخته و اهداف كمي و كيفي مشخصي را ديكته مي كند:

  • درك صحيح خواسته هاي مشتريان و تلاش در جهت تامين اين خواسته ها
  • ارتقاء كيفيت محصولات توليدي با استفاده از روشها و تكنولوژيهاي جديد در تمامي زمينه هاي ساخت و روشهاي توليد و محصول
  • ايجاد محيط مناسب كاري براي پرسنل و گسترش كار گروهي
  • تعهد کامل به رعایت الزامات قانــــونی و مقررات ملی و سایر الزاماتی که سازمان تقبل نموده است
  • آموزش مستمر كليه پرسنل در رده¬هاي مختلف سازماني
  • نظارت بر عملكرد كمي و كيفي تامين كنندگان و تلاش در جهت ارتقاء كيفي آنان
  • شناسايي فرصتهاي موجود به منظور بهبود مستمر شاخص هاي كيفيت و بهره وري

تمامی حقوق این سایت متعلق به شرکت پیشگامان پیچ پارس می باشد .

طراحی وب سایت توسط