به مناسبت تولد استاد شجریان و آرزوی سلامتی برای ایشان ،تمامی محصولات این شرکت از 1 الی 7 مهر ماه با 10% تخفیف به فروش میرسد.

جداول اطلاعات تخصصی به همراه استانداردهای مربوطه

 

 

ملاحضات

استحکام نهایی N/mm2 

Ni

Mo

Cr

Mn

Si

C

معادلDIN

شماره جهانی متریال

پیچ به روش فرج سرد(اکستروژن)

550-700

-

-

 

0.4-1.1

0.1-0.4

0.18-0.24

CK22      10B21

1.1151

پیچ های با استحکام بالا

630-790

-

-

-

0.5-0.8

0.1-0.4

0.32-0.4

CK35

1.1181

پیچ های با استحکام بالا

700-820

-

-

-

0.5-0.8

0.1-0.4

0.42-0.5

  CK45

1.1191

پیچ های ضد زنگ

<800

-

-

12-14

<1

<1

0.35-0.42

X40Cr13

1.4301

پیچ های ضد زنگ

500-700

11-13

-

17-19

0.5-0.8

<1

<0.07

X5crNil 911

1.4303

پیچ مقاوم در برابر خزش

950-1150

0.3-0.8

0.5-0.1

10-12

0.3-0.8

0.1-0.5

0.16-0.22

X19CrMo vNb111

1.4913

پیچ های مقاوم در حرارت های بالا

950-1200

24-27

1-15

14-16

1-2

<1

<0.08

X5NiCrTi  2615

1.4980

پیچ های مقاوم تا 550 درجه سانتیگراد

700-830

0.1-0.3

0.8.1

0.2-0.4

0.5-0.8

0.15-0.35

0.14-0.22

17Mov84

1.5406

قابلیت بالای عملیات حرارتی

980-118

1.25-1.75

-

0.3-0.7

0.4-0.8

0.15-0.35

0.32-0.4

36NiCr6

1.5710

پیچ های با استحکام بالا

930-1130

-

-

-

0.9-1.2

0.7-0.9

0.34-0.4

38MnSi4

1.5120

پیچ های استحکام بسیار بالا از فولاد سختی سطحی شوینده

900-1300

0.4-0.7

0.15-0.25

0.4-0.7

0.65-0.95

<0.4

0.17-0.23

21NiCr      M02

1.6523

پیچ های انتقال نیرو ضد زنگ

1000-1100

3-5

-

15-18

1

1

<0.07

X5CrNiCu   Nb174

1.4542

پیچ های مقاوم در دمای پایین سرداکستروژن

1100-1300

-

0.15-0.30

0.9-1.2

0.6-0.9

<0.4

0.35-0.45

42CrM04

1.7225

پیچ های کم کربن مقاوم به حرارت

600-700

<0.6

0.2-0.35

0.9-12

0.5-0.8

<0.4

0.2-0.3

42CrM05

1.7258

فولادهای سختی سطحی شوینده

800-1200

-

0.4-0.5

0.3-0-6

0.7-1

<0.4

0.17-0.22

20M0CrS4

1.7323

پیچ های مقاوم تا   550درجه سانتیگراد

700-820

<0.6

0.5-0.6

1.2-1.5

0.3-0.6

0.15-0.35

0.2-0.28

24CrMoV55

1.7733

فولاد های ساختمانی مقاوم به حرارت

700-820

<0.6

1-1.2

1.2-1.5

0.3-0.6

0.3-0.6

0.17-0.25

21CrMoV511

1.8070

دارای انواع گرید کم کربن و ضد زنگ میباشد. بیشتر برای استاد و گرید های B7-B8-B8M

650-850

-

0.15-3

0.75-20

0.45-1.1

0.15-1

0.15-0.5

 

A193

مهره با گرید های 8M،8،7،4،2H  برای فشار های بالا

 

0.014

0.0-3.0

0.0-19.0

0.7-2.0

0.1-1.0

0.1-0.4

-

A194

معادل گرید 5.6 شامل 3 تیپ

420-700

0.17

0.15

0.42

0.37

---

0.19-0.55

-

A307

معادل گرید 8.8 شامل 3 تیپ

725-830

0.2-0.8

<0.1

0.3-0.9

0.5-1.4

0.1-0.57

0.28-0.55

-

A325

معادل گرید 10.9  شامل 3 تیپ

1040-1210

>0.17

>0.15

>0.4

>0.4

---

0.28-0.55

-

A490

شامل گرید های BD،BC

800-1030

-

-

-

-

-

0.28-0.55

-

A354

مهره، شامل گریدهای: DH،D،C،B،A

DH3،C3

 

0.17-0.95

0.0-0.1

0.25-1.3

0.36-1.24

0.13-0.55

0.15-0.55

-

A563

شامل گریدهای:

L43،(4140)L7

316))B9M، 304))B8 برای دماهای پایین

515-860

0.5-11.0

0.15-0.3

0.4-21.0

0.7-2.0

0.15-1.0

0.05-0.48

        -

A320

شامل گریدهای مختلف از 4.6الی 12.9(ساده وآلیاژی)

400-1200

0.2-0.8

<0.1

0.3-0.95

<0.7

0.13-0.55

0.15-0.65

         -

F568

 

ترکیب شیمیایی فولاد های مصرفی برای پیچ ها:

تعیین حدود عناصر شیمیایی طبق جدول فقط برای پیچ هایی الزامی است که مورد آزمایش کشش قرلر نمی گیرند.                                      وجود هر عنصر آلیاژی ، موجب تقویب یا تضعیف خاصیتی در فولاد خواهد شد ولی معمولا بطور همزمان از چند نوع عنصر آلیاژی استفاده میشودتا خواص مطلوب تشدید گردد. البته در برخی موارد اگر عنصری در کنار عناصر آلیاژی دیگر قرار گیرد، نه تنها خواص مورد نظر را ایجاد نکرده بلکه معکوس عمل میکند.                                      

 

تاثیر برخی از عناصر درفولادها به شرح زیر است :

بور: افزایش استحکام در دماهای بالا – بهبود سختی پذیری عمقی و استحکام مغزی – کاهش قابلیت جوشکاری ،  

کبالت: افزایش استحکام در دماهای بالا –افزایش پسماند مغناطیسی و هدایت گرمایی،                                     

کرم:  افزایش سختی پذیری – افزایش مقاومت سایشی و برشی – افزایش مقاومت به خوردگی ،                             

منگنز: افزایش تنش تسلیم– افزایش قابلیت جوشکاری – افزایش عمق سختی پذیری ،                                                     

مولیبدن: افزایش مقاومت به خوردگی – افزایش قابلیت سختی پذیری – افزایش استحکام کششی ،                       

نیکل: افزایش چقرمگی و ضربه پذیری ،                                                                                        

سیلیسیم : افزایش مدول الاستیسیته – افزایش مقاومت به پوسته شدن- افزایش مقاومت سایشی، و                                  

وانادیوم: ریزدانه نمودن ساختار دانه بندی – افزایش مقاومت سایشی

 
 

 

Temp

erring temp c min.

Chemical composition             limits                                           (check analysis) %

Material and treatment

                                   Property   class

S   max

P

max

C

max

min

-          b

0.06

0.05

0.20

-

Carbon steel

3.6

-           

0.05

0.05

0.55

-

4.6

 

0.06

0.05

0.55

0.15

4.8

             -             

    0.06   

    0.05      

   0.55    

           -

5.6

5.8

6.8

                       425          

0.035

0.035

0.40

0.15

Carbon steel with additives (e.g.Boron or Mn or cr) quenched and tempered or Carbon steel quenched and tempered

8.8

0.035

0.035

0.56

0.25

                    425  

0.035

0.035

0.35

0.15

Carbon steel with  additives te.g.Boron or Mn or cr)  quenched and tempered or  Carbon steel quenched end tempered

9.8

0.035

0.035

0.55

0.25

    

340

0.035

0.035

0.35

0.15

Carbon steel with additives(e.g.Boron or Mn or cr) quenched and tempered                             

10.9

                    425          

0.035

0.035

0.55

0.25

Carbon steel quenched and tempered or Carbon steel with additives(e.g.Boron or Mn or cr) quenched and tempered or ALLoy steel quenched and tempered

10.9

0.035

0.035

0.55

0.20

0.035

0.035

0.55

0.20

         380             

0. 35

0. 35

0.50

0.20

ALLoy steel quenched and tempered

12.9

 

 

توضیحات جدول فوق:

 1)      حداکثر مقدار سولفور ، فسفر و سرب در صورتی که از فولاد Free – cutting استفاده شود، به ترتیب     0/34، 0/11، 0/35  درصد میباشد.

 2)      برای قطرهای بزرگتر از 20 میلیمتر مشخص شده در کلاس 10.9 برای رسیدن به سختی مورد نظر لازم میباشد.

 3)      در صورتی که بارون استیل با درصد کربن کمتر از 0/25 استفاده شود ، حداقل مقدار منگنز برای کلاس     8.8 باید0/6  درصد و برای کلاس 9.8 و 10.9 مقدار0/7 درصد باشد.

 4)      این کلاس مقاومتی به واسطه مارتنزیتی بودن، به وسیله خطی در زیر 10.9 مشخص میشود.

 5)      برای موارد این کلاس ، سختی پذیری باید به حدی باشد تا 90  درصد ساختارمغز رزوه ها مارتنزیتی باشد.

 6)      اگر در زیر میکروسکوپ ، لایه های زیادی از فسفر سفید رنگ مشاهده شد ، این مواد برای استفاده در کلاس مقاومتی 12.9 در سطوحی که در معرض آزمایش کشش قرار بگیرند مجاز نیستند.

 7)      آلیاز مورد نظر باید یک عنصر یا بیشتر از عناصر کرم ، نیکل ، مولیبدن یا وانادیم را داشته باشد.

 

 

ترکیب شیمیایی مهره ها:

 

 

                             %S max                     

                               %P max   

                         %Mn  min                 

                             %C max                   

 

                      کلاس مقاومتی

0.15

0.06

-

0.5

     -

4,5,6

0.15

0.06

0.25

0.58

04     

8,9  

0.058

0.048

0.3

0.58

05     

10

0.058

0.048

0.45

0.58

-

12

 

 

1)      مهره های این کلاس میتوانند از فولاد Free – Cutting  تولید شوند ، بنابراین حداکثر مقادیر سولفور و سرب به ترتیب میتواند 0/34 ، 0/11  ، 0/35 درصد باشد.

 2)      در صورت نیاز ، عناصر آلیاژی برای بهبود خواص مکانیکی افزوده میشوند.

 3)      معمولا مواد اولیه با وجود داشتن گواهینامه ، مورد تست کوانتومتری قرار میگیرند و گرفتن آنالیز شیمیایی از محصول نهایی ، بنا به درخواست خریدار صورت میگیرد زیرا ترکیب عناصر در پیچ و مهره آماده استفاده ، ممکن است بنا به فرآیند تولید ، با مواد اولیه متفاوت باشد.

 

 

Grade of Screws followlng DIN EN ISO 898-1      

   

 

 12.9

 

   10.9          

      9.8      d<=   16mm

8.8

Strength class

 Mechanical or physical property

     6.8     

     5.8   

      5.6

     4.8      

             4.6

dia> 16mm

dia<= 16mm

1200

 

1000

900

800

600

500

       400

Tensile strength  nom

Rm in N/mmt

min

1220

 

1040

900

830

800

600

520

500

420

400

-

 

-

-

-

-

-

-

300

-

240

Lower yield strength

nom.  R el in  N/mmt

min

-

 

-

-

-

-

-

-

300

-

240

1080

 

900

720

720

640

-

-

-

-

-

0.2%-Yield point 

nom.  2  in N/mm

min.،p0 R

110

 

940

720

720

640

-

-

-

-

-

8

 

9

10

12

12        

-

-

20

-

22

Percentage elongation at break of a sample Ain %  min

44

48

48

52

                         -

Percentage elongation at break of a sample Zin %  min

 No breakage                                            Head impact toughness

385

320

290

255

250

190

160

155

130

120

  min.  Vickers hardness HV F >= 98N   max.   

435

380

360

335

320

250

220                          

366

304

276

242

238

181

152

147

124

114

 Brinell hardness HBW=F30D min.  max.

414

361

342

318

304

238

209                          

-

89

82

79

71

67

Rockwell hardness HRB   min.  max.

-

5 ،99

0                          ،95

39

32

28

23

22

-

 Rockwell hardness HRC  min.  max.

44

39

37

34

32

-

1

 

27

27

27

27

 

     Notch impact energy ky in j  min. 

 

 

 

 

 

-

27

-

 

ASTM A193 B7 (CR-Mo AISI 4140,4142,4145) 

This material is considered as the most suitable for bolt to used at temperature below 450c,with minimum effect on its structural strength during appllcation at a high temperature.  the material has the following chemical properties and physical characteristics.

Mo

Cr

Si

S

p

Mn

C

0.15-0.25

0.75-1.20

0.15-0.35

Max 0.04

Max 0.035

0.65-1.10

0.37 -0.49

Hardness    max

Reduction   of          Area min,%

Elongation in

2 min , %

Yieid   Strengt min, 0.2% offset,ksi

Tenslle        Strength min,ksi

Minimum Tempering Temperature  f

               Dia.     

                  277-321 HB   for refrence

 

50

16

105(720)

125(860)

1.100(593 c)

2 ½ and under

50

16

95(655)

115(795)

1.100(593 c)

Over 2 ½ “to” 4

50

18

75(515)

100(690)

1.100 (593 c)

Over 4  “to 7”

 

ASTM A 193 B7M ( Cr – Mo   AISI  4140-4142-414   

Mo

Cr

Si

S

p

Mn

C

0.15-0.25

0.75-1.20

0.15-0.35

Max 0.04

Max 0.035

0.65-1.10

0.37 -0.49

Hardness    max

 

Reduction   of          Area min,%

Elongation in

2 min , %

Yieid   Strengt min, 0.2% offset,ksi

Tenslle        Strength min,ksi

Minimum Tempering Temperature  f

               Dia.     

235HB,99HRB

50

18

80(550)

105(860)

1.150(620 C)

2 ½ and under

 

ASTM A193 B 16 (Cr-Mo-V)  

This material is considered as the most suitable for bolt to used at temperature above 450c, even ata high temperature range, the material has superior physical characteristics to those ASTM A 193 B7 previousiy mentioned,thechimical properties and physical characteristics are as follows:

 

V

Mo

Cr

Si

S

p

Mn

C

0.25-0.35

0.50-0.65

0.80-1.15

0.15-0.35

Max 0.04

Max 0.035

0.45-0.70

0.36-0.47

Hardness                       max

Reduction   of          Area   min,%

Elongation in

2 min , %

Yieid   Strengt min, 0.2% offset,ksi

Tenslle        Strength min,ksi

Minimum Tempering Temperature  f

                 Dia.        

253-319HB                for refrence

50

18

105(725)

125(860)

1.200(650c)

2 ½ and under

45

17

95(655)

110(760)

1.200(650c)

Over 2 ½ “to 4”

45

16

75(585)

100(690)

1.200(650c)

Over 4 “to 7”

 

LOW-TEMPERATURE ALLOY STEEL BOLT MATERIAL   

Chemical and phyeical requirements    

ASTM A320-L7 (Cr-Mo-AISI 4140,4142,4145) 

This is material is considered as the most suitable to bolte to be used at temperature 0-(-) 100c.  

  the chemical properties and physical charaoteristios are as follow:

                             Impact Energy Absorption Requirement

 

Mo

Cr

Si

S

p

Mn

C

         0.15-0.25  

          0.80-1.10

           0.15-0.35      

                Max 0.040     

               Max 0.035

           0.75-1.00    

           0.38-0.48    

 

Minimum   Value impact perm-Itted for one specimen only of a set, ft Ibf[J]

 

 

Minimum Value impact Requirement Foraverageof Each set of three specimens, ft- IbF[J]

 

 

 

 

 

 

   Hardness    max

 Reduction   of          Area   min,%

    Elongation in

2 min , %

              Yieid   Strengt min, 0.2% offset,ksi

        Tenslle        Strength min,ksi

 

 

Dia.    

      15[20]     

              20[27]

 

                  277-321 HB   for refrence

 

                50              

                            16        

                         105    

             125   

                      2 ½ and    under

 

NUT  MATERIAL     chemical and mechanical requirements 

ASTM A194 Gr.2H   This is the nut material for bolts made from ASTM A-193 B7.

Considered to be used with suitable heat treatment. 

the chemical properties and physical charaoteristios are as follow: 

C

Mn

P

S

Si

Brinell Hardness

Rockwell  Hardness

               min 0.40

              max 1.00

              max 0.40

 

max 0.050

 

max 0.40

 

To 1 ½ inch 248 to 352

C24 to 38,B -

Over 1 ½ 212 to 352

C max38,B MIN 35

                                             

ASTM A 194 Gr.2HM 

C

Mn

P

S

Si

Brinell Hardness

Rockwell  Hardness

               min 0.40

              max 1.00

              max 0.40

 

max 0.050

 

max 0.40

 

                159 to 237

                   C max 22…

 

ASTM A 194 Gr.4

This material is considered the most suitable for nust when they are with bolts made from ASTM A 193-B16 and A-320 L7 

Even at a high temperature range, then material as superior physical charaoteristios to those ASTM A 1942H previousiy menyioned.

the chemical properties and physical charaoteristios and as follow:

C

Mn

P

S

Si

Mo

Brinell Hardness

Rockwell  Hardness

 

0.40-0.50

 

0.70-0.90

 max0.035

           max 0.04

 

0.15-0.35

 

0.20-0.30

 

                 248 to 352

                C24 to 38

 

ASTM A 194 Gr.8(AISI 304)

This is the nut material for bolts made from ASTM A-193 B8 and A-320 B8 Considered to be used with suitable heat treatment. 

the chemical properties and physical charaoteristios are as follow:

C

Mn

P

S

Si

Cr

NI

Brinell Hardness

Rockwell  Hardness

   max0.05

 

 

max 2.00

 

max0.045

     max0.030

             max 1.00

 

18.00-20.00

 

8.00-10.50

 

                 126 to 300

                C…,B 60 to105

 

 ASTM A 194 Gr.8(AISI 316)

This is the nut material for bolts made from ASTM A-193 B8M and A-320 B8M Considered to be used with suitable heat treatment. the chemical properties and physical charaoteristios are as follow:

C

Mn

p

S

Si

Cr

NI

Mo

Brinell Hardness

Rockwell  Hardness

max 0.08

max 2.00

max 0.045

max.0.030

Max 1.00

16.00-18.00

10.0014.00

2.00-3.00

126 to 300

C…,B 60 to105

 

 

 

 Basic Formulas                                                                                                Hardness Conversion

 

to find

Formula

sfm

(d*rpm)/3.82

Rpm

(sfm*3.82)/d

mpm

Sfm/3.27

sfm

mpm/3.27

Ipr

Ipm/rpm

Ipm

Ipr*rpm

mm

Inch*25.4

inches

mm/25.4

cut time

Ioc/ipm(min)

mrr

Πd2/4(ipm)

 

 

                 Brinell  

HB

 

Rockwell

HRB

HRC

654

-

60

634

-

59

615

-

58

595

-

57

577

-

56

560

-

55

543

-

54

525

-

53

512

-

52

496

-

51

481

-

50

469

-

49

455

-

48

443

-

47

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Brinell  

HB

Rockwell

HRB

HRC

432

-

46

421

-

45

409

-

44

400

-

43

390

-

42

381

-

41

371

-

40

362

-

39

353

-

38

344

-

37

336

-

36

327

-

35

319

-

34

311

-

33

Brinell  

HB

Rockwell

HRB

HRC

301

-

32

294

-

31

286

-

30

279

-

29

271

-

28

264

-

27

258

-

26

253

-

25

247

-

24

243

100.0

23

237

99.0

22

231

98.5

21

228

98.0

20

222

97.0

-

     

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brinell  

HB

Rockwell

HRB

HRC

216

96.0

-

210

95.0

-

205

94.0

-

200

93.0

-

195

92.0

-

190

91.0

-

185

90.0

-

180

89.0

-

176

88.0

-

172

87.0

-

169

86.0

-

165

85.0

-

162

84.0

-

159

83.0

-

Brinell  

HB

Rockwell

HRB

HRC

156

82.0

-

153

81.0

-

150

80.0

-

147

79.0

-

144

78.0

-

141

77.0

-

139

76.0

-

137

75.0

-

135

74.0

-

132

73.0

-

130

72.0

-

127

71.0

-

125

70.0

-

123

69.0

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbreviations


 

sfm          = surface feet per minute

rpm         = revolutions per minute

mpm       = meter per minute

ipr            = inches per revolutions

ipm          = inches per minute

d              = diameter

mm         = millimeters  

icc           = length of cut

mrr         = metal  removal rate

 

 

 

Useful  Formulas


kw          = hp / 1.341022

Hp          = kW*1.341022

KN          =ibs / 225

Ibs          = KN*2.25

Nm         = ft – ibs / .7375621

ft – ibs   = Nm * .7375621

1 psi       = .068948 bars

 

 

 

پیشگامان پیچ پارس در یک نگاه :

واحد تولیدی پیشگامان پیچ پارس با بيش از 10 سال تجربه در زمينه طراحي، تامین ، فروش و تولید انواع پیچ و مهره در صنایع نفــت، گاز و پتروشيمي، آب و فاضلاب، ساختمان و عمران، خودرو سازی، معادن و فلزات، برق و الکترونیک فعالیت نموده و با بكارگيـــري دانش فنـي روز، هماهنگ با آخرين دستـاوردها موفق گرديـده به عنـوان یکی از تامین کنندگان مطرح ايراني شناخته شود. هچنین این شرکت در كليـه سطـوح سازمـاني خود موفق گرديده با ایجاد ارتباط با مدیران صنایع نقش بسزایی درخود کفایی میهن عزیزمان ایفا نماید. پیچ و مهره

 

مقالات تولید پیچ و مهره , استاندارد پیچ و مهره

 • اطلاعات تخصصی پیچ و مهره

  اطلاعات تخصصی در ارتباط با پیچ و مهره یکی ازعمده ترین روش های اتصال ، بخصوص اتصالات مکانیکی ، استفاده از پیچ و مهره است. واژه ((Bolt واژه ای عام است که به همه اتصال دهنده های رزوه دار مانند پیچ های دو سر رزوه بدون گل یا تمام رزوه ( ( Stud Bolt  و نیز پیچ های خودکار(Machine Screws) گفته میشود.

 • بازرسي چشمي پيچ ها و مهره ها

  بازرسي چشمي پيچ ها و مهره ها عيوب قابل تشخيص در اين روش: قسمت اول: بازرسي چشمي پيچ ها از آنجايي كه بازرسي ظاهري، ميتواند موجب كاهش ساير هزينه هاي بازرسي نظير آزمون هاي مخرب و غير مخرب شود، بنابر اين از اهميت خاصي برخوردار است. هرگاه مطابق استاندارد، پيچ يا مهره اي به دليل وجود عيوب ظاهري مردود اعلام شود، ديگر نيازي به تست هاي بعدي نمي با شد و از طرفي، تنها بازرسي ظاهري براي تاييد پيچ و مهره كفايت نمي كند. نكته قابل توجه اينكه، ابعاد و نوع برخي از عيوب ظاهري به صورت شفاف در استاندارد ها مشخص شده اند و تجربه ومهارت بازرس در اين هنگام بسيار ضروري است،در ضمن انجام تست هاي مخرب در اين موارد مي تواند كارساز باشد.همواره تعداد نمونه هاي ارسالي براي تست هاي غير مخرب مانند بازرسي چشمي، بيشتر از نمونه هاي تست مخرب است و از اين تعداد ، نمونه هاي مشكوك براي انجام ازمون هاي مكانيكي جدا، و تست مي شوند. عيوبي كه در بازرسي چشمي پيچ ها قابل تشخيص است به شرح زير مي با شد:

 • بست های رزوه دار

  این مقاله شامل ابعاد و مشخصات مربوط به بست های رزوه دار میباشد. برای کاربرد های خاص میتوان از بست های بخصوصی استفاده کرد ،از این رو میتوان انواع مختلف و بدیعی از بستهای رزوه دار را برای اغلب مواردی که مورد نیاز است بکار برد. با توجه به این امر ، طراحان بست های رزوه دار با در نظر گرفتن مسا ئل مربوط به ساخت و تولید این بست ها ،میبایست به گونه ای آنها را باید طراحی کنند که برای اغلب موارد و نیاز مندی ها کاربرد داشته باشد. در زیر توصیف خلاصه ای در مورد انواع مختلف بستهای رزوه دار  که به صورت وسیع ی در کشورهای انگلستان و آمریکا بکار گرفته میشود آورده شده است: پیچ های سرشش گوش  ، پیچ های آلن ، پیچ استوانه ، پیچ خود کار ، رول بولت ، پیچ چشمی و....  مهره های شش گوش ، مهره های باریک ، مهره های قفلی ، مهره های واشر دار ، مهره های چهار گوش ،مهره چاکدار ، مهره سر بسته ، مهره  های کاسه نمدی و .. واشر های تخت ، واشر فنری یا واشر قفلی ، واشر های چهار گوش ، واشر بشقابی و ..و انواع قلاویز ها .    

 • بست های رزوه دار

  این مقاله شامل ابعاد و مشخصات مربوط به بست های رزوه دار میباشد. برای کاربرد های خاص میتوان از بست های بخصوصی استفاده کرد ،از این رو میتوان انواع مختلف و بدیعی از بستهای رزوه دار را برای اغلب مواردی که مورد نیاز است بکار برد. با توجه به این امر ، طراحان بست های رزوه دار با در نظر گرفتن مسا ئل مربوط به ساخت و تولید این بست ها ،میبایست به گونه ای آنها را باید طراحی کنند که برای اغلب موارد و نیاز مندی ها کاربرد داشته باشد. در زیر توصیف خلاصه ای در مورد انواع مختلف بستهای رزوه دار  که به صورت وسیع ی در کشورهای انگلستان و آمریکا بکار گرفته میشود آورده شده است: پیچ های سرشش گوش  ، پیچ های آلن ، پیچ استوانه ، پیچ خود کار ، رول بولت ، پیچ چشمی و....  مهره های شش گوش ، مهره های باریک ، مهره های قفلی ، مهره های واشر دار ، مهره های چهار گوش ،مهره چاکدار ، مهره سر بسته ، مهره  های کاسه نمدی و .. واشر های تخت ، واشر فنری یا واشر قفلی ، واشر های چهار گوش ، واشر بشقابی و ..و انواع قلاویز ها .    

 • جداول اطلاعات تخصصی به همراه استانداردهای مربوطه

      جداول اطلاعات تخصصی به همراه استانداردهای مربوطه  

 • جزوه آموزشی شماره پنج: مشکلات و مسایل رایج در اتصالات پیچی

  مشکلات رایج در مورد اتصالات پیچی به دو گروه اصلی تقسیم می شوند:  

 • جزوه آموزشی شماره چهار: واژه نامه های پیچ و مهره و واشر

  واژه نامه های پیچ و مهره و واشر  

 • جزوه آموزشی شماره دو پیشگامان پیچ پارس

    اطلاعات تخصصی در زمینه تطابق استانداردهای ISO، EN و DIN در زمینه موارد تکنیکی، مکانیکی ، جنس مواد ساخته شده، پوشش سطوح و موارد قابل بازرسی ییچ، مهره و واشر از جمله مستندات بسیار پر طرفدار بوده است که راهگشای بسیاری از مهندسان و صنعتگران مرتبط با پیچ و مهره قرار گرفته است. لینک این جزوه جهت دانلود در ادامه درج گردیده است.

 • جزوه آموزشی شماره سه: جزوه اتصالات پیچ و مهره سازه های فولادی

  چکیده:یکی از مهم ترین اجزای سازه های فولادی که وظیفه ی انتقال نیروهای اعضا به یکدیگر و به تکیه گاه ها را بر عهده دارد، اتصالات میان  اعضا می باشد. اتصالات پیچی به دلیل سرعت بسیار بالا در اجرا و اطمینان از رفتار آن ها به گونه ی مورد انتظار و شکل صنعتی مطلوب ساخته سازه ای، از بهترین انواع اتصال در سازه های فولادی بوده که در سال های اخیر مورد توجه فراوان قرار گرفته است. اما، در روند ساخت این نوع سازه ها، با توجه به تکنولوژی تولید و ساخت در کشور ما، مواردی از عدم اجرای دست و اصولی دیده می شود. در این مقاله تلاش شده است تا با گرداوری نکات آیین نامه ای و روند تولید با توجه به فرآوری و تکنولوژی موجود، نکاتی را در طراحی، اجرا و از همه مهم تر بازرسی سازه های فولادی با اتصالاتی پیچی ارایه گردد.

 • جزوه آموزشی شماره یک پیشگامان پیچ پارس

  جزوه ای که در ادامه مطلب لینک دانلود آن قرار داده شده است، حاوی مطالب، تصاویر و نقشه های کاملی از صنعت پیچ و مهره بوده که مشتمل بر سرفصل های زیر است.  

 • راهنمای تهیه پیچ و مهره و واشر ها

    انتخاب پیچ با توجه به مقاومت مکانیکی ، مقاومت به خوردگی ، نوع کاربری ،دمای سرویس دهی ، نوع اتصال و برخی عوامل دیگر صورت میگیرد. برای پیچ هایی که از فولاد کم کربن ،بدون عملیات حرارتی و با حداقل نیروی کششی کمتر از 75000Psi   ساخته شده اند، کافی است از مهره ای استفاده شود که ابعاد آن مطابق استاندارد باشد.  درواقع کلاس مقاومتی برای چنین مهره هایی چندان اهمیت ندارد. برای پیچ های سیستم متریک بهتر است از مهره ای با کلاس مقاومتی بالاتر از پیچ و یا معادل پیچ استفاده شود.

 • سخت افزارهاي ساختمان هواپيما

  پيچ ها، مهره ها، واشر ها -پيچ هاي مهره دار:پيچ هاي مهره دار مورد استفاده در صنايع هوايي از جنس هاي فولادهاي آليا‍‍ژي، فولادهاي ضد زنگ يا مقاوم در برابر خوردگي، آلياژهاي آلومينيوم و تيتيانيوم بوده و در جاهايي به كار مي روند كه به استحكام بالايي نياز باشد و در مواردي كه به استحكام بالايي نياز نباشد بجاي پيچ هاي مهره دار مي توان پيج ها را جايگزين ساخت.پيچ هاي مهره دار به كار گرفته در صنايع هوايي ، همواره داراي علامتي بر روي سر خود مي باشند، در صورتيكه هيچ علامتي بروي سر پيچ هاي مهره دار مشاهده نشود، احتمالا اين پيچ هاي مهره دار از نوع تجاري مي باشند.اين علائم ياد شده بسته به توليد كننده آنها متفاوت مي باشد. در شكل زير مي توانيد نمونه هايي از سرهاي پيچ هاي مهره دار با علائم مختلف را مشاهده نماييد.

 • سخت افزارهاي ساختمان هواپيما

  پيچ ها، مهره ها، واشر ها -پيچ هاي مهره دار:پيچ هاي مهره دار مورد استفاده در صنايع هوايي از جنس هاي فولادهاي آليا‍‍ژي، فولادهاي ضد زنگ يا مقاوم در برابر خوردگي، آلياژهاي آلومينيوم و تيتيانيوم بوده و در جاهايي به كار مي روند كه به استحكام بالايي نياز باشد و در مواردي كه به استحكام بالايي نياز نباشد بجاي پيچ هاي مهره دار مي توان پيج ها را جايگزين ساخت.پيچ هاي مهره دار به كار گرفته در صنايع هوايي ، همواره داراي علامتي بر روي سر خود مي باشند، در صورتيكه هيچ علامتي بروي سر پيچ هاي مهره دار مشاهده نشود، احتمالا اين پيچ هاي مهره دار از نوع تجاري مي باشند.اين علائم ياد شده بسته به توليد كننده آنها متفاوت مي باشد. در شكل زير مي توانيد نمونه هايي از سرهاي پيچ هاي مهره دار با علائم مختلف را مشاهده نماييد. پيچ هاي مهره دار NAS داراي استحكام تسليم بالايي بوده و با سر فنجاني شكل خود مشخص مي شوند. پيچ هاي مهره دار با تلرانس بسته، با دقت بيشتري نسبت به پيچ هاي مهره دار همه كاره ، ماشينكاري شده و در مواردي به كار مي روند كه نياز به انطباق خيلي سفتي باشد. پيچ هاي مهره دار با تلرانس ميتوانند از هر دو نوع استاندارد AN يا NAS بوده و معمولا داراي سري با علامتي مثلثي شكل برجسته يا تورفته مي باشند.پيچ هاي مهره دار با استاندارد به كار رفته شده در ساختمان هواپيماها، پيچ هايي با استاندارد AN3 تا AN20 مي باشند. طول پيچ بايستي به انداره اي باشد كه اطمينان حاصل شود بيشتر از يك رزوه در سوراخ پيچ قرار نخواهد گرفت. اين طول، طول گير(grip length) پيچ مهره دار نام داشته و از بخش غير رزوه سر پيچ تا ابتداي قسمت رزوه شده اندازه گرفته مي شود. طول گير بايستي كمي بزرگتر از ضخامت ماده اي كه بايستي پيچ را در آن بكاربست باشد.مهره ها: مهره هاي هواپيما ها معمولا داراي علائم معرفي نمي باشند ولي داراي جنسي مشابه با پيچ هاي مهره دار هستند. بخاطر گستره زياد ارتعاشات ايجاد شده در اسكلت هواپيما و موتورشان، مهره ها مي بايست قدري شبيه وسايل قفل كننده باشند تا بتوانند آنها را در جاي خود نگه دارند. از روش هاي معمول براي ايجاد حالت قفل كنندگي استفاده از پين هاي برشي در مهره هاي چاكدار، استفاده از اينسرت هاي فيبري، واشرهاي قفل كن و سيم هاي ايمن مي باشند. مهره هاي چاكدار (با استاندارد AN 310) همراه با پيچ هايي بكار مي روند كه تحت بارهاي كششي قرار مي گيرند. مهره هاي برشي ريختگي چاكدار ( با استاندارد AN 320) تنها براي مواردي كه تنها تنش هاي...

 • قسمت دوم:بازرسي ظاهري مهره ها

  از آنجايي كه بازرسي ظاهري، ميتواند موجب كاهش ساير هزينه هاي بازرسي نظير آزمون هاي مخرب و غير مخرب شود، بنابر اين از اهميت خاصي برخوردار است. هرگاه مطابق استاندارد، پيچ يا مهره اي به دليل وجود عيوب ظاهري مردود اعلام شود، ديگر نيازي به تست هاي بعدي نيست و از طرفي، تنها بازرسي ظاهري(Visually) براي تاييد پيچ و مهره كفايت نمي كند. نكته قابل توجه اينكه، ابعاد و نوع برخي از عيوب ظاهري به صورت شفاف در استانداردها مشخص شده اند و تجربه و مهارت بازرس در اين هنگام بسيار ضروري است، در ضمن انجام تست هاي مخرب در اين موارد مي تواند كارساز باشد.همواره تعداد نمونه هاي ارسالي براي تست هاي غير مخرب مانند بازرسي چشمي، بيشتر از نمونه هاي تست مخرب است و از اين تعداد ، نمونه هاي مشكوك براي انجام ازمون هاي مكانيكي جدا، و تست مي شوند. عيوبي كه در بازرسي چشمي مهره ها قابل تشخيص است به شرح زير مي با شد:1- ترك ها2- شكاف ها3- درزها4- چين خوردگي يا پليسه5- حفره ها6- نشان ابزار 7- آسيب ديدگي ها 1- ترك هاترك نوعي گسيختگي است كه در طول مرز دانه ها يا از ميان آنها عبور نموده و يا در پي ناخالصي ها حركت مي كند. ترك ها اغلب بر اثر تنش بيش از حد، در حين پرس گرم يا ديكر عمليات شكل دهي و يا در خلال عمليات حرارتي به وجو آمده و يا اصلا در مواد اوليه وجود دارند.1-1 ترك هاي آبدهي:ترك هاي آبدهي اغلب داراي طول زياد، شكاف غير منظم، و كج و معوجي بوده كه ممكن است بر هر سطحي از مهره پديدار شوند. در هر شرايطي، وجود اين نوع ترك باعث رد نمونه خواهد شد. 1-2ترك هاي پرس گرمترك هاي پرس گرم يا ترك هاي ناخالصي، بر روي سطوح بالايي و پاييني مهره ايجاد مي شوند. در ضمن ممكن است بين سطح بالايي و ضلع كناري مهره نيز پديد آيند.ترك هاي ناخالصي به طور ذاتي در مواد اوليه موجود بوده و ناشي از عمليات توليد نمي باشد. ترك هاي موجود بر سطوح بالايي و زيرين مجاز هستند به شرطي كه: الف) بيش از دو ترك بر تمام سطح تحمل كننده بارعبور نكرده و عمقيبيش از 0/05 قطر اسمي رزوه نداشته باشد (در مورد مهره هاي فلنجي، وجود ترك در محدوده ميان سطح تحمل كننده بار و كناره هاي مهره مجاز نمي باشد)ب) ترك در سطح رزوه شده از حد اولين رزوه كامل (گام) به سمت رزوه هاي بعدي عبور نكرده باشد، و ج) ميزان پيشروي ترك در سطح اولين رزوه كامل، بيش از نصف ارتفاع رزوه نباشد. 1-3ترك در قسمت قفل كننده مهره نوع All metal prevailing torqueاين نوع ترك، ممكن است بر سطح خارجي قسمت قفل كننده...

 • مراحل اساسی طراحی اتصالات پیچی

  قطعات پیچی تقریباً در تمام ماشین آلات بکار میروند، بنابراین طراحی مهندسی اتصالات پیچی، یکی از مهم ترین زمینه های مهندسی و فن آوری محسوب میشود ، زیرا قابلیت اطمینان ماشین آلات وابسته به آن خواهد بود. پیچ یکی از استانداردترین قطعات صنعتی است ، زیرا یکی از پراستفاده ترین آنها میباشد، به همین دلیل جدولهای متعددی از پیچها ، مهره ها و واشر ها ، طبق استانداردهای مختلف نظیر JIS,ISO تهیه شده است و می توان اینگونه قطعات را مطابق با نیاز طراحی و بر اساس ابعاد ،فرم و کلاس استحکامی از روی این جدولها انتخاب نمود، انتخاب یک پیچ یا مهره با استفاده از اینگونه جدولها کار آسانی است.

 • معني پيچ در زبان هاي مختلف

  انگليسي   screw                                                     گالاسيان      parafuso اسپانيا       bout                                                       آلمان               bolzen آلباني      bulon                                                        اندونزي               baut بوسني zavrtanj                                                     ايتاليا              bullone                                    كاتالان       cargol                                                     جاوانس      samberan كروتيان       vijak                                                      لاتين              fulmine فرانسه   boulon                                                     تركي                civata روماني     surub                                                     نروژ                    bolt لهستان    sruba                                                     پرتغال         parafuso اسلواكي skrutka                                                 اسلواني               bolt سومالي      bool                                                   ويتنام            bu-long چك  sroub

 • معني پيچ در زبان هاي مختلف

  انگليسي   screw                                                     گالاسيان      parafuso اسپانيا       bout                                                       آلمان               bolzen آلباني      bulon                                                        اندونزي               baut بوسني zavrtanj                                                     ايتاليا                 bullone                                    كاتالان       cargol                                                     جاوانس      samberan كروتيان       vijak                                                      لاتين              fulmine فرانسه   boulon                                                     تركي                civata روماني     surub                                                     نروژ                    bolt لهستان    sruba                                                     پرتغال         parafuso اسلواكي skrutka                                                 اسلواني               bolt سومالي      bool                                                   ويتنام            bu-long چك  sroub

 • مقایسه سازه های بتنی و فولادی

  قبل از مهندسی مدرن و توانایی دستکاری بتن و فولاد، جهان معماری را چوب، ادوبی، کاهگل، و خانه های غار شامل میشد. ما راه طولانی را آمده ایم. شهرهای امروزی نشان میدهند که آسمان ها توسط ساختمان های بلند و آسمان خراش نقطه گذاری شده اند. حتی راهنمایان تور معماری گاها به خاطر بلندی زیاد ساختمان دچار درد گردن میشوند. بنابراین، در جهان توسعه یافته امروز کدام ماده در درجه ی بالاتری قرار دارد – بتن یا فولاد؟ هر دو مزایای متعددی را ارائه میدهند.

 • مقدمه ای برعملیات حرارتی فولادها

     اهداف عملیات حرارتی فولادها فولادها در موارد کمی فقط از طریق ریخته گری یا توسط تغییر شکل گرم و یا سرد به ریز ساختار نهایی خود میرسند. فولادها اغلب تحت یک عملیات حرارتی نیز قرار میگیرند. عملیات حرارتی یکی از آخرین مراحل کاری در فرآیند تولید قطعات و ابزارها است . از این رو معمولاً محصولات نیمه آماده و قطعات آماده تحت عملیات حرارتی قرار می گیرند.

 • نيروهاي وارد بر پيچ و مهره ها

  نيروهاي اعمال شده بر پيچ ها را ميتوان در طبقه بندي زير خلاصه نمود:- نيروهاي كششي- نيروي خمشي- نيروي پيچشي- نيروي برشي- نيروهاي تركيبيبا توجه به اينكه فولاد ماده اصلي ساخت انواع پيچ و مهره ميباشد در اينجا منحني تنش- كرنش فولاد نشان داده شده است.تنش هاي ناشي از مجموعه نيرو هاي وارد بر پيچ همواره بايد كوچكتر از تنش تسليم ان بوده و مجاز نيستند حتي برابر با ان شوند .

 • واژه نامه های پیچ و مهره و واشر

  Angel controlled tighteningکنترل زاویه ای روشی است برای پیش تنیده کردن اتصال که ابتدا مهره با دست تا حد امکان محکم گردیده و سپس قسمتی از پیچ و مهره در یک راستا علامت گذاری می شود.Bearing stressفشاری است که بطور مستقیم بر سطح درگیر اتصال عمل کرده و در اثر اعمال نیرو به پیچ و مهره ایجاد میگردد.Black bolt and nutsواژه سیاه در این اصطلاح ، به معنای رواداری یا تلرانس بیشتر بوده و لزوما به معنی رنگ نهایی پیچ و مهره نمی باشد. به عبارت دیگر این اصطلاح برای اتصالات غیر دقیق بکار مرود.Boltدر مورد پیچ های رزوه داری بکار میرود که دارای گل یا سر بوده و با مهره استفاده می شود. Electroplatingهمان آبکاری است که برای جلوگیری از خوردگی و افزایش مقاومت سایشی ، فلزاتی مانند نیکل،کرم،روی یا کادمیوم بر روی پیچ ومهره می نشانند.

تمامی حقوق این سایت متعلق به شرکت پیشگامان پیچ پارس می باشد .

طراحی وب سایت توسط